Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

Faq

 1.      Παρακαλώ πολύ να ενεργοποιήσετε τους κωδικούς της μονάδας μου προκειμένου να γίνει η εισαγωγή του εξοπλισμού στο κτηματολόγιο.

 Δεν ενεργοποιούνται ούτε οι κωδικοί του ΠΣΔ της μονάδας ούτε του myschool. Επί της ουσίας ενεργοποιούνται τα ονόματα χρήστη των εξουσιοδοτημένων εκπαιδευτικών για την εισαγωγή διαχείριση και απογραφή. Θα πρέπει λοιπόν να αποστέλλετε τα ονόματα χρήστη και το Ον/μο του εκπαιδευτικού.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο ΠΣΔ θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε μέσω του συνδέσμου http://www.sch.gr/manual/registerintro/#registerhowteacher

2.      Που στέλνω τα στοιχεία ? 

Στο αρμόδιο helpdesk της περιοχής σας. http://www.sch.gr/helpdesk/

 ΠΡΟΣΟΧΗ μην στέλνετε αιτήματα εξουσιοδότησης χρηστών στην    υπηρεσία κτηματολογίου μέσω του ΠΣ helpdesk.

Η υπηρεσία κτηματολογίου μέσω του ΠΣ helpdesk είναι αρμόδια για να απαντήσει μόνον σε ερωτήματα που αφορούν την ίδια την υπηρεσία και όχι για τον τρόπο εξουσιοδότησης των χρηστών.

3.      Πως  ενεργοποιώ τους λογαριασμούς στους ρόλους ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Θα πρέπει τα άτομα-εκπαιδευτικοί που θα οριστούν, να διαχειριστούν την υπηρεσία του κτηματολογίου, να έχουν λογαριασμό στο ΠΣΔ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ USERNAME που δεν είναι του ΠΣΔ.

 Για κάθε σχολική μονάδα έχουν οριστεί 3 ομάδες διαχείρισης για το Κτηματολόγιο με διακριτούς ρόλους

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Εισαγωγής εξοπλισμού στο κτηματολόγιο. (καθ. πληροφορικής)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Διαχείρισης εξοπλισμού   (υπ. εργαστηρίου)

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ : Απογραφής εξοπλισμού   (διευθυντής)

 Στο ρόλο ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ είναι υποχρεωτικό να μπει αποκλειστικά ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του σχολείου. Στις άλλες 2 ομάδες αν δεν υπάρχει καθηγητής πληροφορικής ή υπεύθυνος εργαστηρίου μπορεί να μπει και πάλι ο διευθυντής ή ένας εκπαιδευτικός που έχει καλύτερη επαφή με τα θέματα χρήσης ΤΠΕ εξοπλισμού. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένα uid ανά μονάδα στην περίπτωση της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αλλά περισσότερα. Π.χ στην ομάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ να είναι 2 ή και 3 λογαριασμοί (π.χ 2 καθηγητές πληροφορικής και ο υπεύθυνος του εργαστηρίου).

 ΠΡΟΣΟΧΗ μην κοινοποιείτε τους κωδικούς των λογαριασμών σας μόνον τα username-όνομα χρήστη.

 4.       Ποιόν εξοπλισμό καταγράφω ;

 Τον εξοπλισμό ΤΠΕ του σχολείου που βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση (ενεργός) και τον εξοπλισμό που βρίσκεται στην αποθήκη (π.χ ανενεργός εξοπλισμός , τμήμα αρθρωτού εξοπλισμού όπως ram, hdd, cpu, cd drive)

ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ μη ΤΠΕ εξοπλισμός π.χ αντιδραστήρια κλπ

5.      Δεν μπορώ να βρω τον Προμηθευτή

 Μπορείτε να μας ζητήσετε νέο προμηθευτή με δελτίο μέσω του ΠΣ HELPDESK (http://helpdesk.sch.gr/ ). Παρακαλούμε πολύ να καταγράφετε και το ΑΦΜ του.

6.      Δεν γνωρίζω τον κατασκευαστή του εξοπλισμού (π.χ workstation)

Δίνεται η επιλογή generic για τις περιπτώσεις που ο χρήστης δεν γνωρίζει τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

 7.       Δεν μου εμφανίζει πλέον την επιλογή «Νέα Παραλαβή»

 Εφόσον έχετε επιλέξει νέα απογραφή και έχετε ενεργοποιήσει μια απογραφή το κτηματολόγιο «παγώνει» έως ότου εγκριθεί η απογραφή. Συγκεκριμένα εφόσον τίθεται σε εκκρεμότητα μια απογραφή το κτηματολόγιο δεν δίνει πλέον στο χρήστη τις δυνατότητες εισαγωγής και διαχείρισης εξοπλισμού.

Επιπλέον, εφόσον ο χρήστης εγκρίνει την απογραφή δεν θα μπορεί να εισάγει εξοπλισμό με ημ/νία παραλαβής παλαιότερη της τελευταίας απογραφής.

 8.      Στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να τροποποιήσει ένα laptop (bundle) από το κινητό εργαστήριο (set)  π.χ να προσθέσει μνήμη, στη φόρμα τροποποίησης εξοπλισμού ;

 Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο χρήστης πρώτα να μεταφέρει το laptop μεμονωμένα στον ενεργό εξοπλισμό και στη συνέχεια να τροποποιήσει το εσωτερικό του laptop π.χ μνήμες σκληρό δίσκο

9.   Είναι αναγκαία η χρήση σκληρών μέσων αποθήκευσης (hardware token) για την αποθήκευση του ψηφιακού πιστοποιητικού που θα υπογράψει την απογραφή του εξοπλισμού ;

Είναι το προτεινόμενο αλλά δεν επιβάλλεται από την πολιτική χρήσης της υπηρεσίας.
(Βλ. http://ca.sch.gr/help/help.html#I.)

10.  Έχω  σταθμούς εργασίας (workstation) εκτός λειτουργίας στο σχολείο ,πρέπει να τoυς καταγράψω ;

Εάν αυτοί οι σταθμοί εργασίας είναι εκτός λειτουργίας και δεν είναι δυνατή ή δεν προβλέπεται η επισκευή τους δεν είναι απαραίτητη η καταγραφή τους στο κτηματολόγιο.

11.   Είναι απαραίτητη ή δυνατή η χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικοί που έχουμε λάβει από τον ΕΡΜΗ ;

Είναι τεχνικά δυνατή, δεν έχει ωστόσο υλοποιηθεί στην παρούσα φάση. Προς το παρόν, αρκεί το ψηφιακό πιστοποιητικό με το οποίο θα γίνει η υπογραφή της Απογραφής να έχει εκδοθεί από την Αρχή Πιστοποίησης του  ΠΣΔ --> http://ca.sch.gr/

12.   Διαθέτω στο εργαστήριο μου 10  workstation  που διαθέτουν ακριβώς τα ίδια parts. Πώς μπορώ να τα  καταγράψω γρήγορα;

Θα δηλώσετε στο βήμα 3 του οδηγού «Νέα παραλαβή Εξοπλισμού» το προϊόν και θα επιλέξετε στη συνέχεια ποσότητα 10. Ακριβώς από κάτω σας δίνεται η δυνατότητα να εισάγεται τους σειριακούς αριθμούς για να διαχωρίζετε τα 10 αυτά μηχανήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε κάθε ένα απο τα workstation που θα βάλετε θα προσθέσετε απο 1 φορά τα parts του π.χ cpu ram hdd

13.  Δεν διαθέτω εργαστήριο πληροφορικής, είμαι υποχρεωμένος να συνδεθώ http://inventory.sch.gr/ και να καταγράψω τον εξοπλισμό της μονάδας μου ;

Στο ΠΣ κτηματολογίου καταγράφεται όλος ο ΤΠΕ εξοπλισμός της μονάδας, όπως εξοπλισμός της διοίκησης της μονάδας ή εξοπλισμός που βρίσκεται σε αίθουσες.

14.  Δεν μπορώ να βρω από ποια parts αποτελείται το workstation που έχω στο εργαστήριο μου.

Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν πολλά διαθέσιμα freeware λογισμικά, τα οποία μπορούν να «διαβάσουν» τα υποπροϊόντα του υπολογιστή που σας ενδιαφέρει.

Συγκεκριμένα προτείνουμε : http://www.hwinfo.com/download.php

15. Γιατί χρειάζεται η ονομαστική καταχώρηση των προϊόντων και δεν αρκεί η καταχώρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, ώστε να είναι πιο απλή η διαδικασία;

Η βάση των προιόντων είναι ένα "ζωντανό" τμήμα του Κτηματολογίου και η διαχείριση αυτών δεν σταματά με την αρχική εισαγωγή τους. Συχνά η ομάδα διαχείρισης προϊόντων προκειμένου να ανταποκριθεί στην εξέλιξη της τεχνολογίας, χρειάζεται να εισάγει νέες κατηγορίες τεχνικών χαρακτηριστικών (specs) σε υφιστάμενα προϊόντα, με στόχο την εξειδίκευση της περιγραφής τους και την διάκριση από άλλα νέα προϊόντα (π.χ. το SATA μπορεί να γίνει SATA I, SATA II, SATA III ή στα Monitors να γίνει η διάκριση LCD και CRT). Αυτό είναι απαραίτητο ώστε η κατηγοριοποίηση των προϊόντων να είναι πάντα επίκαιρη και η αναζήτηση με σύγχρονα κριτήρια εφικτή. Το έργο της ομάδας διαχείρισης προϊόντων είναι εφικτό μόνο αν είναι γνωστό το συγκεκριμένο προϊόν και όχι απλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Ωστόσο πέραν της καταγραφής του ΤΠΕ εξοπλισμού για τους σκοπούς της μελέτης και ανάλυσης των υποδομών στα σχολεία, το Κτηματολόγιο είναι και εργαλείο απογραφής, η οποία η οποία εκ των ουκ άνευ αφορά τα συγκεκριμένα, ονομαστικά καθορισμένα προϊόντα που έχει το σχολείο.

16. Καταχωρώ τον εξοπλισμό που παρέλαβε το σχολείο για τις Πανελλαδικές ;

Ναι, ο νέος εξοπλισμός που παρέλαβαν τα σχολεία καταχωρείται στο Κτηματολόγιο ΤΠΕ . Συγκεκριμένα τα παρακάτω

1. Μini PC Maxtang VBR-30

2. Laser Printer Lexmark C2425DW

3. Router Draytek Vigor 2912

4. USB Mobile Broadband USB Modem HUAWEI E3372h-153

17. Υπάρχουν εκκρεμείς μετακινήσεις για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ χχχχχχχχ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ 1, παρακαλώ κλείστε αυτές πρώτα, για να είναι έγκυρη η απογραφή.

Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται στην περίπτωση που η μονάδα έχει αφήσει εκκρεμείς μετακινήσεις απο εδώ

Λίστα εξοπλισμου- Μετακινήσεις

ή απευθείας απο εδώ -->http://inventory.sch.gr/movements/objects/moves/list/

18. Ειναι υποχρεωτικό να βάλω τα Serial Number ;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Συστήνουμε να περνάτε SN για να μπορείτε σε συνδυασμό με τον εκδιδόμενο αρ. κτηματολογίου να ξεχωρίζετε π.χ τα workstation για να μπορείτε μελλοντικά να μπείτε σε διαδικασία τροποποίησης του εξοπλισμού πιο εύκολα, όπως αλλαγή μιας μνήμης.

****ΠΡΟΣΟΧΗ*** τα SN που θα βάλετε πρέπει να είναι μοναδικά!!!!

Αν τυχόν γίνει λάθος και βάλετε 2 φορές το ίδιο SN θα μπλοκάρει η παραλαβή και δεν θα επικυρώνεται. Εάν βάλετε π.χ τον αριθμό 1234 και το έχει βάλει , πιθανότατα, και κάποιο άλλο σχολείο τότε θα μπλοκάρει  η παραλαβή και θα σας εμφανίσει μήνυμα ότι ο εξοπλισμός ανήκει σε άλλο σχολείο.

Επιπλέον, στην περίπτωση που στείλετε προς καταστροφή πχ ένα workstation που έχει SΝ  και στη συνέχεια προσπαθήσετε να το ξαναπαραλάβετε θα σας εμφανίσει μήνυμα ότι δεν μπορείτε διότι βρίσκεται στην τοποθεσία "NONE"

Για να μπορέσετε να βρείτε τον εξοπλισμό που πήγε προς καταστροφή θα μεταβείτε απο λίστα εξοπλισμού--μετακινήσεις http://inventory.sch.gr/movements/objects/moves/list/. Σε αυτό το σημείο δίνουμε το δικαίωμα στο διαχειριστή να κάνει τροποποίηση σειριακού αριθμού απο τις διαθέσιμες ενέργειες, αφού πρώτα ανοίξει τη σχετική μετακίνηση και επιλέξει τον σχετικό τμήμα εξοπλισμού.

19. Γιατί δεν έχει μπει στο λίστα προιοντων το προιον που ζήτησα με αίτημα καταχώρησης προϊόντος ;

Κάθε αίτημα καταχώρησης προϊόντος μεταφράζεται σε ένα δελτίο στο ΠΣ helpdesk. Εάν θέλετε μπορείτε να δείτε την πορεία του αιτήματος σας απο το ΠΣ helpdesk http://helpdesk.sch.gr 

20. Μπορεί να υπογράψει ο Υποδιευθυντής την Απογραφή ;

Ναί, η Απογραφή μπορεί να υπογραφεί ψηφιακά από τον Υποδιευθυντή, δεδομένου ότι έχει το δικαίωμα σφραγίδας και υπογραφής για το σχολείο.

21. Έχω Thin Client, πώς θα βάλω Σκληρό Δίσκο υποχρεωτικά ;

Θα επιλέξτε απο τη λίστα κατασκευαστών GENERIC επιλογή προιόντος GENERIC NO HDD FOR THIN CLIENT

22. Να καταγράψω τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών ;

Σε αυτή τη φάση δεν είναι απαραίτητο. Εάν όμως το σχολείο κρίνει ότι επαρκεί ο χρόνος για να τα προσθέσει μπορεί να ζητήσει απο τη ΔΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ να προσθέσει  μια επιπλέον τοποθεσία για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ στο σχολείο.

23. Τα  Ε.Κ καταγράφουν τα εργαστήρια όλων των ειδικοτήτων ; 

Όχι, καταγράφονται μόνον τα εργαστήρια πληροφορικής.

24. Πώς θα ξεκινήσω μια Απογραφή ?

Θα πρέπει ο ρόλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ να επιλέξει ΝΕΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ από τις διαθέσιμες ενέργειες. Στη συνέχεια αποσυνδέεται και θα πρέπει να συνδεθεί ο ρόλος ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Ο ρόλος ΑΠΟΓΡΑΦΗ θα δει στην πρώτη σελίδα στις ενέργειες σε εκκρεμότητα μια απογραφή σε εκκρεμότητα. Την επιλέγει και ανοίγει η καρτέλα της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. Για τα επόμενα βήματα συμβουλευτείτε από εδώ http://ca.sch.gr/help/help.html#IV τα βήματα έκδοσης ψηφιακής υπογραφής (*.p12 αρχείο) και τον τρόπο υπογραφής ενός pdf αρχείου με ψηφιακή υπογραφή. Το pdf προς υπογραφή ΔΕΝ είναι το pdf που μπορείτε να εκδώσετε απο τη λίστα εξοπλισμού αλλά το pdf που εκδίδεται απο την απογραφή και συγκεκριμένα μπορείτε να το αποθηκεύσετε μέσω του συνδέσμου  "" εκτυπώσετε το δελτίο απογραφής"" που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας της καρτέλας ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.

25. Τα λογισμικά τα καταγράφω ;

Το ΛΣ είναι υποχρεωτικό να καταγραφεί στο εσωτερικό του workstation - server- laptop.

Λογισμικά που δεν έχουν οικονομικό ενδιαφέρον π.χ freeware δεν χρειάζεται να καταγραφούν.

Εκπαιδευτικά Λογισμικά που έχουν δοθεί μέσω προγραμμάτων στις μονάδες δεν είναι απαραίτητο να καταγραφούν σε αυτή τη φάση.

26. Πώς μπορώ να προσθέσω 2 μνήμες ή 2 Λειτουργικά Συστήματα ή 2 Σκληρούς Δίσκους ;

Το κτηματολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε πολλαπλά υπομέρη του workstation - laptop - server.

Συγκεκριμένα στο βήμα 3i , όπου προσθέτετε τα υπομέρη του bundle μπορείτε να επιλέξετε π.χ 2 φορές προσθήκη και να προσθέσετε 2 μνήμες.

27. Έκανα λάθος και παρέλαβα εξοπλισμό που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα στο σχολείο, πως μπορώ να τον διαγράψω ?

Δεν δίνεται η δυνατότητα διαγραφής εξοπλισμού στο κτηματολόγιο. Η μόνη ενέργεια που μπορεί να κάνει ο χρήστης είναι να στείλει τον λάθος εξοπλισμό προς καταστροφή για να αφαιρεθεί απο τη λίστα του σχολείου.

28. Έχω εξοπλισμό απο ΔΩΡΕΑ, ποιόν προμηθευτή καταγράφω?

Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι απο δωρεά δεν καταγράφεται ο δωρητής. θα πρέπει να επιλέξετε απο τις επιλογές προμηθευτή "Άγνωστος unknown"

29. Κατά την διαδικασία επικύρωσης της απογραφής εμφανίστηκε το μήνυμα : ''Η απογραφή έχει εκκρεμή εξοπλισμό που δεν ταιριάζει με τις υπολογισμένες κινήσεις για αυτή την τοποθεσία και δεν μπορεί να γίνει επικύρωση"

Το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι ο διαχειριστής προχώρησε σε ενεργοποίηση νέας απογραφής ενώ υπάρχουν ήδη εκκρεμείς ενέργειες για τον εξοπλισμό. Αυτές οι εκκρεμότητες μπορεί να είναι εκκρεμείς φόρμες τροποποίησης , εκκρεμείς παραλαβές ή εκκρεμείς κινήσεις εξοπλισμού είτε απο εσωτερική μετακίνηση είτε απο μετακίνηση προς καταστροφή ή κλοπή. Για να τις εντοπίσετε θα πρέπει να επισκεφτείτε απο την αρχική σελίδα τις ενέργειες σε εκκρεμότητα.
Εφόσον ο διαχειριστής επικυρώσει ή διαγράψει τις εκκρεμείς κινήσεις θα πρέπει στη συνέχεια να διαγράψει την απογραφή που είχε ενεργοποιήσει και να δημιουργήσει μια νέα απογραφή που θα εμπεριέχει τις νέες κινήσεις εξοπλισμού.

30. Έχω σε εκκρεμότητα μια απογραφή που έχει ημερομηνία δημιουργίας πριν απο 6 μήνες, να την επικυρώσω ?

Μπορεί να έχει δημιουργηθεί μια απογραφή, η οποία έμεινε σε εκκρεμότητα. Αυτή η απογραφή εφόσον έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο απο 1 μήνα δεν μπορεί να επικυρωθεί. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα. Συγκεκριμένα ο ρόλος ΑΠΟΓΡΑΦΗ θα τη διαγράψει και ο ρόλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ θα προχωρήσει σε νέα απογαρφή, εφόσον πρώτα έχει επικαιροποιηθεί ο εξοπλισμός στη "Λίστα Εξοπλισμού" της μονάδας.

31. Τι σημαίνει επικαιροποίηση εξοπλισμού ?

Επικαιροποίηση εξοπλισμού σημαίνει ο έλεγχος του καταγεγραμμένου εξοπλισμού στο κτηματολόγιο ώστε να είναι ισότιμη η λίστα εξοπλισμού με τον πραγματικό εξοπλισμό μέσα στο σχολείο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει , εφόσον μια μονάδα έχει κάνει την αρχική καταγραφή, ότι ελέγχει εάν έχει παραληφθεί νέος εξοπλισμός ή εάν έχει διαφοροποιηθεί ο υπάρχον εξοπλισμός.

Οι διαφοροποιήσεις μπορεί να είναι : κλοπή εξοπλισμού, καταστροφή εξοπλισμού εσωτερική μετακίνηση εξοπλισμού απο μια τοποθεσία σε μια άλλη. Π.χ χάλασε ένας σταθμός εργασίας στο εργαστήριο πληροφορικής και πλέον δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Αυτός ο σταθμός εργασίας θα πρέπει να μετακινηθεί στην αποθήκη διότι θεωρείται ανενεργός, και η αποθήκη εμπεριέχει ως τοποθεσία μόνον ανενεργό εξοπλισμό και αναταλλακτικά.

32. Έκανα αναβάθμιση σε windows 10 πως το καταχωρώ ?

Μπορείτε να κάνετε μια νέα παραλαβή ως ΔΩΡΕΑ απο άγνωστο προμηθευτή και να τα αποθηκεύσετε στην ΑΠΟΘΗΚΗ. Στη συνέχεια ο διαχειριστής με τροποποίηση εξοπλισμού μπορεί να τα προσθέσει μέσα στο σταθμός εργασίας ή το laptop που τον ενδιαφέρει.