Αριθμός δικτυακού εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας

Πλήθος δικτυακού εξοπλισμού (switch/hub/router) ανά τύπο μονάδας.

Αρ. Αποτελεσμάτων: 13352

  είδος προϊόντων: MODEM / ROUTER (4807)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2399
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 281
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 239
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 378
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1510

  είδος προϊόντων: SWITCH/ HUB (8545)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3952
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 758
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 409
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 772
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2649