Αριθμός δικτυακού εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας

Πλήθος δικτυακού εξοπλισμού (switch/hub/router) ανά τύπο μονάδας.

Αρ. Αποτελεσμάτων: 18122

  είδος προϊόντων: MODEM / ROUTER (7364)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3022
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 319
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 420
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 678
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2925

  είδος προϊόντων: SWITCH/ HUB (10758)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4944
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1039
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 416
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1030
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 3323