Αριθμός δικτυακού εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας

Πλήθος δικτυακού εξοπλισμού (switch/hub/router) ανά τύπο μονάδας.

Αρ. Αποτελεσμάτων: 12964

  είδος προϊόντων: MODEM / ROUTER (4670)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2321
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 270
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 237
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 366
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1476

  είδος προϊόντων: SWITCH/ HUB (8294)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3820
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 722
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 407
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 749
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2594