Αριθμός δικτυακού εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας

Πλήθος δικτυακού εξοπλισμού (switch/hub/router) ανά τύπο μονάδας.

Αρ. Αποτελεσμάτων: 12628

  είδος προϊόντων: MODEM / ROUTER (4574)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2275
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 274
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 240
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 357
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1428

  είδος προϊόντων: SWITCH/ HUB (8054)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3702
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 721
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 406
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 710
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2513