Αριθμός δικτυακού εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας

Πλήθος δικτυακού εξοπλισμού (switch/hub/router) ανά τύπο μονάδας.

Αρ. Αποτελεσμάτων: 12674

  είδος προϊόντων: MODEM / ROUTER (4585)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2283
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 274
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 240
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 357
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1431

  είδος προϊόντων: SWITCH/ HUB (8089)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3717
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 723
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 407
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 712
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2528