Αριθμός δικτυακού εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας

Πλήθος δικτυακού εξοπλισμού (switch/hub/router) ανά τύπο μονάδας.

Αρ. Αποτελεσμάτων: 12621

  είδος προϊόντων: MODEM / ROUTER (4573)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2276
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 274
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 240
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 357
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1426

  είδος προϊόντων: SWITCH/ HUB (8048)

Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3696
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 721
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 409
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 708
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2512