Πλήθος Σταθμών Εργασίας ανά τύπο μονάδας

Η αναφορά εμφανίζει το σύνολο των σταθμών εργασίας ανά τύπο μονάδας στη περιοχή εποπτείας του χρήστη

Αρ. Αποτελεσμάτων: 64424
Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 557
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 28263
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 7243
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2681
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 514
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 17
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 5786
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 19363