Πλήθος Σταθμών Εργασίας ανά τύπο μονάδας

Η αναφορά εμφανίζει το σύνολο των σταθμών εργασίας ανά τύπο μονάδας στη περιοχή εποπτείας του χρήστη

Αρ. Αποτελεσμάτων: 64777
Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 557
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 28429
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 7286
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2697
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 532
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 17
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 5803
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 19456