Πλήθος Σταθμών Εργασίας ανά τύπο μονάδας

Η αναφορά εμφανίζει το σύνολο των σταθμών εργασίας ανά τύπο μονάδας στη περιοχή εποπτείας του χρήστη

Αρ. Αποτελεσμάτων: 69486
Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 566
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 30967
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 7758
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2732
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 520
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 30
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 6192
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 20721