Πλήθος Σταθμών Εργασίας ανά τύπο μονάδας

Η αναφορά εμφανίζει το σύνολο των σταθμών εργασίας ανά τύπο μονάδας στη περιοχή εποπτείας του χρήστη

Αρ. Αποτελεσμάτων: 95761
Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 811
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 43020
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 11033
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2988
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 614
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 86
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 8650
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 28559