Πλήθος Σταθμών Εργασίας ανά τύπο μονάδας

Η αναφορά εμφανίζει το σύνολο των σταθμών εργασίας ανά τύπο μονάδας στη περιοχή εποπτείας του χρήστη

Αρ. Αποτελεσμάτων: 66976
Τύπος Μονάδας Πλήθος
ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 557
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 29697
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 7336
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2714
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 531
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 17
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 6089
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 20035