Στατιστικά Εξοπλισμού ανά Είδος και Τύπο Μονάδας

η αναφορά παρουσιάζει την ανάλυση του εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας και τύπο εξοπλισμού

Αρ. Αποτελεσμάτων: 95593

  Τύπος Μονάδας: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (27230)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 1476
WORKSTATION 20035
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3321
LAPTOP 2048
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 24
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 326

  Τύπος Μονάδας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ (48604)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 2321
WORKSTATION 29697
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 7388
LAPTOP 5596
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 841
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2761

  Τύπος Μονάδας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3128)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 237
WORKSTATION 2714
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 59
LAPTOP 107
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (24)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
WORKSTATION 17
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3
LAPTOP 3
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (7817)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 366
WORKSTATION 6089
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 792
LAPTOP 495
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 69

  Τύπος Μονάδας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (624)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 28
WORKSTATION 531
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 14
LAPTOP 49
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

  Τύπος Μονάδας: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (8166)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 270
WORKSTATION 7336
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 408
LAPTOP 115
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31