Στατιστικά Εξοπλισμού ανά Είδος και Τύπο Μονάδας

η αναφορά παρουσιάζει την ανάλυση του εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας και τύπο εξοπλισμού

Αρ. Αποτελεσμάτων: 152016

  Τύπος Μονάδας: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (45674)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 2925
DESKTOP 28559
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 6745
LAPTOP 6430
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 120
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 895

  Τύπος Μονάδας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ (75078)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 3022
DESKTOP 43020
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 12594
LAPTOP 11648
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1005
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3789

  Τύπος Μονάδας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3671)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 420
DESKTOP 2988
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 67
LAPTOP 185
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (139)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
DESKTOP 86
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20
LAPTOP 24
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 9

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (13631)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 678
DESKTOP 8650
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1771
LAPTOP 2119
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 175
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 238

  Τύπος Μονάδας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (733)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 31
DESKTOP 614
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 16
LAPTOP 70
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

  Τύπος Μονάδας: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (13090)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 319
DESKTOP 11033
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 1015
LAPTOP 603
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 24
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 96