Στατιστικά Εξοπλισμού ανά Είδος και Τύπο Μονάδας

η αναφορά παρουσιάζει την ανάλυση του εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας και τύπο εξοπλισμού

Αρ. Αποτελεσμάτων: 92005

  Τύπος Μονάδας: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (26198)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 1431
WORKSTATION 19456
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3096
LAPTOP 1883
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 24
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 308

  Τύπος Μονάδας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ (46486)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 2283
WORKSTATION 28429
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 6965
LAPTOP 5314
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 835
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2660

  Τύπος Μονάδας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3108)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 240
WORKSTATION 2697
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 59
LAPTOP 101
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (24)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
WORKSTATION 17
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3
LAPTOP 3
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (7447)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 357
WORKSTATION 5803
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 752
LAPTOP 463
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 67

  Τύπος Μονάδας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (624)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 27
WORKSTATION 532
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 14
LAPTOP 49
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

  Τύπος Μονάδας: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (8118)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 274
WORKSTATION 7286
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 408
LAPTOP 115
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 29