Στατιστικά Εξοπλισμού ανά Είδος και Τύπο Μονάδας

η αναφορά παρουσιάζει την ανάλυση του εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας και τύπο εξοπλισμού

Αρ. Αποτελεσμάτων: 91482

  Τύπος Μονάδας: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (26063)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 1426
WORKSTATION 19346
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3085
LAPTOP 1875
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 23
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 308

  Τύπος Μονάδας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ (46167)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 2276
WORKSTATION 28236
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 6902
LAPTOP 5266
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 834
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2653

  Τύπος Μονάδας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3113)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 240
WORKSTATION 2702
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 59
LAPTOP 101
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (24)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
WORKSTATION 17
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3
LAPTOP 3
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (7432)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 357
WORKSTATION 5800
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 743
LAPTOP 460
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 67

  Τύπος Μονάδας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (602)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 27
WORKSTATION 514
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 14
LAPTOP 45
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

  Τύπος Μονάδας: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (8081)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 274
WORKSTATION 7255
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 402
LAPTOP 115
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 29