Στατιστικά Εξοπλισμού ανά Είδος και Τύπο Μονάδας

η αναφορά παρουσιάζει την ανάλυση του εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας και τύπο εξοπλισμού

Αρ. Αποτελεσμάτων: 91507

  Τύπος Μονάδας: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (26089)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 1428
WORKSTATION 19363
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3090
LAPTOP 1876
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 24
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 308

  Τύπος Μονάδας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ (46213)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 2275
WORKSTATION 28263
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 6917
LAPTOP 5271
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 834
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2653

  Τύπος Μονάδας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3091)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 240
WORKSTATION 2681
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 59
LAPTOP 100
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (24)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
WORKSTATION 17
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3
LAPTOP 3
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (7419)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 357
WORKSTATION 5786
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 744
LAPTOP 460
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 5
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 67

  Τύπος Μονάδας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (602)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 27
WORKSTATION 514
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 14
LAPTOP 45
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

  Τύπος Μονάδας: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (8069)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 274
WORKSTATION 7243
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 402
LAPTOP 115
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 29