Στατιστικά Εξοπλισμού ανά Είδος και Τύπο Μονάδας

η αναφορά παρουσιάζει την ανάλυση του εξοπλισμού ανά τύπο μονάδας και τύπο εξοπλισμού

Αρ. Αποτελεσμάτων: 99860

  Τύπος Μονάδας: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (28387)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 1510
WORKSTATION 20721
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 3566
LAPTOP 2211
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 24
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 355

  Τύπος Μονάδας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ (50979)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 2399
WORKSTATION 30967
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 7897
LAPTOP 6027
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 856
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2833

  Τύπος Μονάδας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3149)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 239
WORKSTATION 2732
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 60
LAPTOP 108
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (47)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
WORKSTATION 30
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 7
LAPTOP 5
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5

  Τύπος Μονάδας: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (8005)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 378
WORKSTATION 6192
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 839
LAPTOP 517
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 73

  Τύπος Μονάδας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (626)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 28
WORKSTATION 520
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 15
LAPTOP 61
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

  Τύπος Μονάδας: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (8667)

Είδος Προϊόντων Πλήθος
MODEM / ROUTER 281
WORKSTATION 7758
ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 436
LAPTOP 152
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 6
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 34